Panorama Adamkowa

Klaster turystyczny "Bory Tucholskie"

"Klaster (...) – przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną." - Wikipedia

Na terenie Borów Tucholskich funkcjonuje wiele firm i organizacji oferujących noclegi, spływy kajakowe, specjały kuchni lokalnej, organizację spotkań towarzyskich, konferencji, gier zespołowych typu paintball i innych. Mamy szkołę wyższą i instytucje wspierające biznes. Marka „Bory Tucholskie" jest dobrze kojarzona nie tylko w Polsce ale i na świecie.

Wyzwaniem jest połączenie różnych usług w spójny produkt składający się z już istniejącej oferty, przygotowanie dobrego, wspólnego „opakowania" oraz zapewnienie kompleksowej reklamy i łączonej formy sprzedaży. Współpraca, wspólne działanie i wspieranie się różnych środowisk ułatwi tworzenie nowych, kompleksowych usług. Działając razem możemy zwiększyć napływ turystów, zapewnić im ciekawsze spędzenie czasu oraz łatwiejszy dostęp do poszczególnych atrakcji.

Klaster turystyczny "Bory Tucholskie" stanowi szansę na rozwój naszego regionu, także dzięki możliwości dofinansowania działań, m.in. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Warunkiem jest podjęcie aktywnych działań przez instytucje otoczenia biznesu, przy wsparciu przedsiębiorców, organizacji społecznych, uczelni wyższych i samorządu. Rolą Starostwa Powiatowego w Tucholi jest zainicjjowanie płaszczyzny współpracy oraz wsparcie organizacyjne - m.in. poprzez utworzenie tej witryny internetowej.

Kalendarium

Data Miejsce Tytuł
20.11.2010 Tuchola, Książnica Warsztaty Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dot. tworzenia Wiosek Tematycznych, prowadzenie Dr Wacław Idziak.
29.09.2010 Bruksela Udział w konferencji "European Cluster Conference 2010"
22.06.2010 Tuchola, Książnica Międzysektorowa konferencja i warsztaty
15.05.2010 Tuchola, Starostwo Spotkanie lokalnych aktywistów ze Starostą Tucholskim
19-20.04.2010 Sypniewo Wasztaty dla NGO
przełożone termin i miejsce zostanie podane Warsztaty z tworzenia produktu, prowadzenie Krzysztof Margol, organizacja SKPOWIP "Tłok"

Bory Tucholskie: Las Was powita, a ludzie ugoszczą!